Haber Detayı
12 Haziran 2019 - Çarşamba 10:55 Bu haber 1591 kez okundu
 
GÜMÜŞHANE ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜNDEN (MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ) TAŞINMAZ MAL SATIŞ ve KİRALAMA İLANI
RESMİ İLAN Haberi
 GÜMÜŞHANE ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜNDEN (MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ) TAŞINMAZ MAL SATIŞ ve KİRALAMA İLANI

SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZ MALLARIN

NO.SU İLÇESİ MAHALLESİ
/ KÖYÜ
CİNSİ ADA
NO.SU
PARSEL
NO.SU
YÜZÖLÇÜMÜ
(m²)
HAZİNE
HİSSESİ
İMAR DURUMU VE FİİLİ DURUMU TAHMİNİ BEDELİ (TL)
(Muhdesat dahil)
GEÇİCİ TEMİNATI (TL) İHALE
TARİHİ
İHALE
SAATİ
1 Merkez Kale Köyü Arsa,Bahçeli Kagir Özel İdare Binası 101 55 675,88 Tam İmarsız olup,1 adet yığma yapı bulunmaktadır. 56.100,00
(Ellialtıbinyüz TL)
14.025,00
(OndörtbinyirmibeşTL)
08.07.2019 09:30
2 Merkez Kale Köyü Ham Toprak 101 210 14.237,32 Tam İmarsız olup taşınmazın 4.765,97 m²lik kısmı üzerinde harfiyat sahası yapılmak suretiyle işgallidir. 625.000,00
(Altıyüzyirmibeşbin TL)
156.250,00
(YüzellialtıbinikiyüzelliTL)
08.07.2019 09:45
3 Merkez Söğütağıl Köyü Hali Arazi 150 7 344,26 Tam İmarsız olup boş ve işgalsizdir. 4.500,00
(Dörtbinbeşyüz TL)
  1.125,00
(BinyüzyirmibeşTL)
08.07.2019 10:00
4 Merkez Yaydemir Köyü Ham Toprak 130 3 1.353,58 Tam İmarsız olup boş ve işgalsizdir. 12.200,00
(OnikibinikiyüzTL)
3.050,00
(Üçbinelli TL)
08.07.2019 10:15
5 Merkez Karaer Mahallesi Arsa 719 3 130,90 Tam 4 (Dört) Katlı Konut Alanı 127.000,00
(Yüzyirmiyedibin TL)
31.750,00
(OtuzbirbinyediyüzelliTL)
08.07.2019 10:30
6 Merkez Akhisar Köyü Arsa 112 65 8.495,23 Tam İmarsız olup boş ve işgalsizdir. 42.500,00
 (Kırkikibinbeşyüz TL)
10.625,00
 (OnbinaltıyüzyirmibeşTL)
08.07.2019 10:45
7 Merkez Akhisar Köyü Ham Toprak 116 11 14.520,18 Tam İmarsız olup boş ve işgalsizdir. 51.000,00
(Ellibirbin TL)
12.750,00
(Onikibinyediyüzelli TL)
08.07.2019 11:00
8 Merkez Kabaköy Mahallesi Esentepe Mevkiisi Arsa 101 85 948,19 Tam 2 (İki) Katlı konut alanı olarak imarlı olup boş ve işgalsizdir. 11.400,00
(Onbirbindörtyüz TL)
2.850,00
(İkibinsekizyüzelli TL)
08.07.2019 11:15
9 Merkez Arzular Mahallesi Köyiçi Mevkii Arsa 167 11 306,38 Tam 2 (İki) Katlı konut alanı olarak imarlı olup boş ve işgalsizdir. 7.700,00
(Yedibinyediyüz TL)
1.925,00
(BindokuzyüzyirmibeşTL)
08.07.2019 11:30
10 Merkez Kabaköy Mahallesi Köyiçi Mevkii Arsa 210 6 695,79 Tam 2 (İki) Katlı konut alanı olarak imarlı olup boş ve işgalsizdir. 10.500,00
(Onbinbeşyüz TL)
2.625,00
(İkibinaltıyüzyirmibeşTL)
08.07.2019 11:45
11 Merkez Arzular Mahallesi Dikenli Tarla Mevkii Arsa 195 5 323,47 Tam 2 (İki) Katlı konut alanı olarak imarlı olup boş ve işgalsizdir. 13.000,00
(Onüçbin TL)
3.250,00
(ÜçbinikiyüzelliTL)
08.07.2019 12:00
12 Merkez Arzular Mahallesi Ekinciler Mevkii Arsa 249 4 358,69 Tam 2 (İki) Katlı konut alanı olarak imarlı olup sulama kulübesi ve meyve ağacı bulunmak suretiyle işgallidir. 14.500,00
(Ondörtbinbeşyüz TL)
3.625,00
(ÜçbinaltıyüzyirmibeşTL)
09.07.2019 13:30
13 Merkez Kabaköy Mahallesi Köyiçi Mevkii Arsa 210 21 1.784,90 Tam 2 (İki) Katlı konut alanı olarak imarlı olup,üzerinde kulübe ve meyve ağacı bulunmak suretiyle işgallidir 40.750,00
(Kırkbinyediyüzelli TL)
10.187,50
(Onbinyüzseksenyedi TL ellikuruş )
08.07.2019 13:45
14 Merkez Mescitli Köyü Arsa 189 2 394,49 Tam İmarsız olup meyve ağacı dikmek suretiyle işgallidir. 78.900,00
(Yetmişsekizbindokuzyüz TL)
19.725,00
(OndokuzbinyediyüzyirmibeşTL)
08.07.2019 14:00
15 Merkez Esenyurt Köyü Hali Arazi 195 21 3.763,28 Tam İmarsız olup boş ve işgalsizdir. 56.500,00
(Ellialtıbinbeşyüz TL)
14.125,00
(OndörtbinyüzyirmibeşTL)
08.07.2019 14:15
16 Merkez Esenyurt Köyü Tarla 169 4 14.199,49 Tam İmarsız olup boş ve işgalsizdir. 215.000,00
(İkiyüzonbeşbin TL)
53.750,00
(ElliüçbinyediyüzelliTL)
08.07.2019 14:30
17 Merkez Alçakdere Köyü Hali Arazi 107 29 13.783,31 Tam İmarsız olup boş ve işgalsizdir. 55.200,00
(Ellibeşbinikiyüz TL)
13.800,00
(OnüçbinsekizyüzTL)
08.07.2019 14:45
18 Merkez Yukarıalıçlı Köyü Ham Toprak 106 27 29.855,11 Tam İmarsız olup boş ve işgalsizdir. 300.000,00
(Üçyüzbin TL)
75.000,00
(YetmişbeşbinTL)
08.07.2019 15:00
                             
                             
 
    KİRALAMASI YAPILACAK TAŞINMAZ MALLARIN
SIRA NO.SU İLÇESİ MAHALLESİ
/ KÖYÜ
CİNSİ ADA
NO.SU
PARSEL
NO.SU
YÜZÖLÇÜMÜ
(m²)
KİRALANACAK YÜZÖLÇÜMÜ
(m²)
HAZİNE
HİSSESİ
İMAR DURUMU VE FİİLİ DURUMU KİRALAMA AMACI TAHMİNİ BEDELİ (TL)
(Muhdesat dahil)
GEÇİCİ TEMİNATI
(TL)
İHALE
TARİHİ
İHALE
SAATİ
19 Merkez Mescitli Köyü Ham Toprak 230 1 2.433,41 Tamamı Tam İmarsız olup boş ve işgalsizdir. Küçükbaş hayvancılık bekletmek amacıyla kiralanacaktır. 7.350,00
(YedibinüçyüzelliTL)
1.837,50
(Binsekizyüzotuzyedi TL ellikuruş )
08.07.2019 15:15
20 Merkez Çamlıköy Köyü Ham Toprak 430 10 766.250,61 3.575,56 Tam İmarsız olup boş ve işgalsizdir. Ana arı yetiştiriciliği yapılmak amacıyla kiralanacaktır. 1.100,00
(BinyüzTL)
275.00
(İkiyüzyetmişbeşTL )
08.07.2019 15:30
1) Yukarıda bilgileri yazılı taşınmaz malların satış ve kiralama ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale kanununun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile hizalarında belirtilen tarih ve saatte Gümüşhane Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Toplantı Odasında ihale komisyonu huzurunda yapılacaktır.
2) İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale gün ve saatine kadar; 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 26'ncı maddesi uyarınca yukarıda miktarı yazılı aşağıda belirtilen değerlerden birinin Geçici Teminat olarak Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğüne Yatırmaları ve alındı aslının diğer istenilen belgeler ile birlikte ihale komisyonuna teslim etmeleri gerekmektedir: a) Tedavüldeki Türk Parası b)Mevduat veya katılım bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları c) Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler (Nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise, bu işlemlerde ana paraya tekabül eden satış değerleri esas alınır.) ç) Taşınmaz satış ihalelerinde, dışarıda yerleşik kişiler ile geçimini yurt dışında temin eden Türk Vatandaşlarından, teminat olarak Türkiye Cumhuriyeti Merkez bankasınca belirlenen konvertibil döviz. d) Mevzuata aykırı düzenlenmiş teminat mektupları kabul edilmez. üzerinde suç unsuru tespit edilen teminat mektupları, gerekli kovuşturma yapılması için Bakanlığa intikal ettirilir. her teminat mektubunda daha önce ilgili banka şubesince verilen teminat mektupları toplamı ile aynı şubenin limitlerinin de gösterilmesi zorunludur.  Yabancı bankaların ve benzeri kredi kuruluşlarının kontrgarantilerine dayanarak bankaların verecekleri teminat mektupları, yukarıdaki miktarlara dahil değildir. e) Mevduat veya katılım bankalarınca verilen teminat mektupları dışındaki teminatların istekliler tarafından ilgili muhasebe birimine  yatırılması zorunlu olup, bunlar ihale komisyonunca teslim alınamaz. Üzerlerine ihale yapılanların teminat mektupları, ihaleden sonra ilgili muhasebe birimine teslim edilir ve ve üzerlerine ihale yapılmayan isteklilerin geçici teminatları hemen geri verilir.
3) İhaleye iştirak edeceklerin; a) Yasal yerleşim yeri sahibi olmaları, b) Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri, c) Gerçek kişilerin T.C. Kimlik numarasını gösterir fotoğtaflı nüfus cüzdanı  veya herhangi bir kamu kuruluşunca tasdikli T.C Kimlik numarasını gösteriri kimlik kartı, pasaport gibi yanlarında bulundurmaları, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numaralarını bildirmeleri, ç) Özel Hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı 2019 yılı içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise yukarıdaki şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi ihale komisyonuna  vermeleri gerekmektedir.  d) Ortak girişim olması halinde komisyona 2019 yılı Noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ibraz edilecektir.
4) Posta ile yapılacak müracaatlarda tekliflerin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesine uygun olarak hazırlanması ile ihale gün ve saatine kadar yukarıda belirtilen Komisyon Başkanlığına ulaşması şarttır.Bu saatten sonra ulaşan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. İhalelerden birinin uzaması halinde diğer ihalelere müteakip saatlerde devam edilecektir.
5) Hazine taşınmazlarının satışı KDV' den istisna olup, 5 yıl süreyle Emlak Vergisine de tabi değildir. Satış bedelinin belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde 5.000,00 TL, bu sınırlar dışında ise 1.000,00 TL'yi geçmesi ve talep edilmesi durumunda bedelin en az dörtte biri peşin, kalanı en fazla iki yılda en fazla 8 eşit taksit halinde kanuni faizi ile birlikte, alıcının belirteceği tarihler de dikkate alınarak taksitlendirme yapılabilecektir.
6) İhalelere ilişkin şartname ve ekleri mesai saatleri içinde Gümüşhane Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Milli Emlak Müdürlüğünden ücretsiz olarak görülebilir.  Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbest olup ihale ilanı www.gumushanecsb.gov.tr adresinden görülebileceği ilan olunur.
Kaynak: Editör:
Etiketler: , GÜMÜŞHANE, ÇEVRE, VE, ŞEHİRCİLİK, İL, MÜDÜRLÜĞÜNDEN, (MİLLİ, EMLAK, MÜDÜRLÜĞÜ), TAŞINMAZ, MAL, SATIŞ, ve, KİRALAMA, İLANI,
Yorumlar
Haber Yazılımı