Haber Detayı
26 Şubat 2019 - Salı 11:39 Bu haber 7137 kez okundu
 
Gümüşhane Türbeleri Geçmişe Işık Tutuyor
KÜLTÜR Haberi
Gümüşhane Türbeleri Geçmişe Işık Tutuyor

 

Tarihi ve kültürel zenginliklerimiz içerisinde il genelinde yer alan türbeler geçmişimize ışık tutması açısından büyük önem taşıyor.

Çağırgan Baba Türbesi

Gümüşhane'ye bağlı Tekke Köyü'nde, ana yol kenarında yer alan Çağırgan Baba Türbesi, iç kapısı üzerindeki kitabeye göre Recep - 990 Temmuz - 1582'de yapılmıştır. III. Murat'ın (1574-1595) İran seferi sırasında gördüğü bir rüya üzerine yapıldığı ve Gümüşhane, Samsun ve Tokat'ta vakıfları bulunduğu bilinmektedir.

Türbenin asıl mekanı kare bir plan üzerine taştan yapılmış, sonradan batısına dikdörtgen planla bir bö1üm daha eklenmiştir. Her iki bölümün de içinde birer sanduka yer almaktadır. Türbenin asıl mekanının üzerindeki kubbe, dıştan sekizgen bir piramit külahla örtülüdür.

Türbeye kuzey cephesinden girilmektedir. Çağırgan Baba'nın yattığı odanın giriş kapısı üzerinde 41x30 cm boyutlarında mermer üzerine iki satır sülüsle yapılmış kitabesi yer almaktadır. Türbe son yıllarda onarım görmüştür.

Kitabe ve Anlamı

Hâzihi mezâru’ş–şerifeti’l-merhum el-mağfur Baba Çağırgan, evliyâu’s-salikati harrarahu fi mahı

Recep senete tis’ine ve tis’umie: (Burası merhum, mağfur, feryad eden Evliya Çağırgan Baba’nın şerefli mezarıdır. 990 yılının recep ayında “Temmuz 1582”onu yazdı.)

Pirahmet Türbesi

Gümüşhane-Erzurum yolu üzerinde Pir Ahmet Köyü'nde yer alan bu türbe, Karamanoğlu Pir Ahmed Bey'e aittir. Kare bir plan üzerine taştan yapılmış olup, Üzerine yine taştan piramidal bir çatıyla kapatılmıştır.

Mezar, türbenin altında olup buraya beş basamaklı taş merdivenle inilmektedir. Türbeye kuzey cephesindeki yuvarlak kemerli alçak bir kapıdan girilmektedir. Güney cephesinde çok küçük bir penceresi vardır. Kubbesi iç taraftan kademeli tromplara oturtulmuştur.

Türbenin içinde batı duvarında çok girift bir sülüsle yazılı ancak, üzeri onarım sırasında çimento ve kumla yer yer kapatılmış, bazı kelimeleri seçilebilen bir kitabesi vardır. Türbe 1550 yılında Kanuni Sultan Süleyman zamanında (1520-1566) yapılmıştır.

Gelin Ebe Türbesi

Şiran'a bağlı Seydi Baba Köyü'nde yer alan bu türbe, dikdörtgen plan üzerine kesme taştan yapılmış olup üzeri kırma çatı ile örtülüdür. Türbe 120 cm yüksekliğinde, 230 cm eninde ve 365 cm boyunda bir kaide üzerine, 330 cm boyunda 190 cm eninde ve 105 cm yüksekliğinde duvarlarla yükselmektedir. Çatısı onarım görmüştür. Batı cephesi taşları yer yer sökülmüştür.

Türbenin kuzey cephesi duvarında iki ayrı kitabe vardır. Bunlardan sağdakinde türbenin 1227/1812 yılında imar edildiği ifade edilmektedir. Türbede yatan kişi hakkında elde belgeye dayanan bilgi bulunmamaktadır. Köylüler türbeyi "Gelin Ebe Türbesi" diye adlandırmaktadır.

Firdevs Hatun Türbesi

Şiran'a giderken Çilhoroz Dağı üzerinde, yoldan 20 m solda yer alan Firdevs Hatun Türbesi, kesme taştan sekizgen bir plan üzerine yapılmıştır. Türbenin kuzey cephesinde giriş kapısı, diğer cephelerde birer penceresi vardır. Kubbesi ve saçakları onarım görmüştür.

Kuzey cephesinde giriş kapısı üzerinde kitabeleri yer alan türbe, 1556-1557 tarihinde yapılmıştır. Halen Yunus Emre ilköğretim Okulu bahçesinde bulunan köfeki taşına yazılı kitabenin de buradan söküldüğü anlaşılmaktadır.

Köfeki taşına yazılı kitabede; 1. O mübarek Şehit Firdevs Hatun…2.Torul…ve anne ve babasına… yazılıdır.

Mısıroğlu Türbesi

Yapı, Süleymaniye Mahallesi, Süleymaniye Cami altındaki mezarlıkta bulunan türbe Mısırlı Zade Hacı Tahir Efendiye aittir. 1840 yılında ölmüştür. Türbe ölümüne müteakip yapılmıştır. 1760 yılında mısırda doğan Hacı Tahir Efendi Dedesi Mısır Kethüdası Süleyman ağadır. Eğitimini El- Ezher Üniversitesinde tamamlamış, daha sonra bu Üniversitede din alimi olarak uzun süre görev yapmış ve Gümüşhane’ye dönmüştür.

Seydibaba Türbesi

Köyün doğu mezarlığı içerisinde, mezarlık duvarına bitişik, etrafı üç yönden 1.45m. yüksekliğindeki duvarla çevrilmiş, 6.86 x 6.86 m. ölçülerindeki bir türbe-namazgâh bulunmaktadır (Çizim 6) (Foto. 19). 25. Seydibaba’nın asıl isminin Seyyidi Nurullah Kuddüsü olduğu ve Horasan’dan Anadolu’ya göç eden bir şeyh olduğu ve bu köyde bir zaviye kurduğu öğrenilmektedir. Başbakanlık Osmanlı Arşivi (BOA), Tapu-Tahrir Defterleri (TD) bilgilerine göre zaviye hakkında şu bilgiler verilmektedir: “Seydibaba zaviyesi vakıf gelirleri 1485’de 200 akçe, 1569’da 2000 akçedir. Senelik bu gelirden gündelik 2 akçe zaviye şeyhine, diğer kısmı zaviyede hizmet gören kişilere ve zaviyenin yiyecek, içecek, bakım ve tamirine tahsis edilmiştir. Defter kayıtlarından, zaviyede şeyh olan bazı kimselerin isimlerini de çıkarmak mümkündür.

 

Kaynak: Editör:
Etiketler: Gümüşhane, Türbeleri, Geçmişe, Işık, Tutuyor,
Yorumlar
Haber Yazılımı