Haber Detayı
30 Haziran 2020 - Salı 09:28 Bu haber 91 kez okundu
 
İLAN GÜMÜŞHANE BELEDİYE BAŞKANLIGINDAN
RESMİ İLAN Haberi
İLAN  GÜMÜŞHANE BELEDİYE BAŞKANLIGINDAN

 

Mülkiyeti Belediyemize ait Hasanbey Mahallesi Daldaban Caddesinde bulunan 2 No'lu Şht. Murat Yıldız Park İşletmesinin 2886 sayılı
kanunun 47. maddesi gereğince yapılacak "Açık Teklif Usulü" ihale ile kiraya verilecektir.

 

NİTELİK

MUH. BEDEL (TL) KDV Hariç (Üç Yıllık)

GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ (3)

İHALE TARİHİ

İHALE SAATİ

2 No'lu Şht. Murat Yıldız Park Kiralama İşi

48.600,00 TL

1.458,00 TL

13/07/2020

15.00

1- İhale 13 / 07 / 2020 tarihinde Pazartesi günü saat: 15.00 'de Belediyemiz Meclis Salonunda yapılacaktır.
2- İhaleye katılımcılardan istenecek belgeler:

İhaleye katılabilmek için;

Gerçek Kişiler:

a- İhaleye iştirak eden tarafından her sayfası ayrı ayrı imzalanmış Şartname,
b- T.C. kimlik numaralı Nüfus Cüzdanı örneği/Fotokopisi,

c- Noter tasdikli imza sirküleri,

d- Nüfus müdürlüğünden onaylı adres belgesi,

e- Şartname bedeli olan 250,00- TL 'nın yatırıldığına dair Belediye makbuzunun ibraz edilmesi,

f- Tabloda belirtilen geçici teminat bedelinin Gümüşhane Belediyesi adına alınmış Geçici Teminat Mektubu veya nakit olarak yatırıldığına dair
banka dekontu,

g- Vekaleten ihaleye katılma halinde; istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdiki i vekaletnamesi ile noter tasdikli imza
beyannamesi,

h- Belediye'ye borcu olmadığına dair belge,

      i-    10.000,00- TL katılım payı. (Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğüne yatırılacak. İhale kalan yüklenicinin yatırdığı bedel belediye
hesaplarına irat kaydedilecektir.)

J- İhalede isteklilerin ortak girişim olması halinde ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesi vermek (ihalede üzerinde kalan istekli tarafından noter
tasdikli ortaklık sözleşmesi ayrıca verilir), (ayrıca yukarıda belirtilen belgeleri ortakların her biri ayrı ayrı sunmak zorundadır.)

zel Kişiler:

a- ihaleye iştirak eden tarafından her sayfası ayrı ayrı imzalanmış Şartname,
b- Noter tasdikli imza sirküleri,

c- Onaylı adres belgesi,

d- Şartname \tedeli olan 250,00- TL 'nın yatırıldığına dair Belediye makbuzunun ibraz edilmesi,

e- Tabloda belirtilen geçici teminat bedelinin Gümüşhane Belediyesi adına alınmış Geçici Teminat Mektubu veya nakit olarak yatırıldığına dair banka dekontu,

f- Vekaleten ihaleye katılma halinde; istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdiki i vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

g- Belediye'ye borcu olmadığına dair belge,

h- Ticaret sicil gazetesi ve Ticaret ve/veya Sanayi Odasından Alınmış Ticaret Sicil Belgesi ( ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış)

i-     10.000,00- TL katılım payı. (Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğüne yatırılacak. ihale kalan yüklenicinin yatırdı ğı bedel belediye hesaplarına irat kaydedilecektir.)

J- İhalede isteklilerin ortak girişim olması halinde ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesi vermek (ihalede üzerinde kalan istekli
tarafından noter tasdikli ortaklık sözleşmesi ayrıca verilir), (ayrıca yukarıda belirtilen belgeleri ortakların her biri ayrı ayrı sunmak
zorundadır.)

2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 47.Maddesine uygun olarak hazırladıkları tekliflerini 13/07/2020 Pazartesi günü saat 1S:00'e kadar
Gümüşhane Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü ihale Birimine teslim edeceklerdir. Faks ve internetle yapılacak müracaatlar kabul
edilmeyecektir.

3- Konu ile ilgi ihale şartnamesi ve ekleri Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü ihale Birimi'nden temin edilebilir.

4- Son müracaat tarihi 13/07/2020 Pazartesi günü saat 15.00'ye kadar olup Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü ihale Birimi'ne yapılacaktır.

İlanen duyurulur.

 

 

 

....,

 

Kaynak: Editör:
Etiketler: İLAN, , GÜMÜŞHANE, BELEDİYE, BAŞKANLIGINDAN,
Yorumlar
Haber Yazılımı