Haber Detayı
18 Ocak 2020 - Cumartesi 11:22 Bu haber 1078 kez okundu
 
Öğrenciler GÜ’den Memnun Değil
EĞİTİM Haberi
Öğrenciler GÜ’den Memnun Değil

Türkiye Üniversite Memnuniyet Araştırması (TÜMA) 2019 raporuna göre öğrenciler Gümüşhane Üniversitesinden memnun değil

Öğrenciler GÜ’den Memnun Değil

Üniversite Araştırma Laboratuvarı (ÜniAr) kurucuları Prof. Dr. Engin Karadağ ve Prof. Dr. Cemil Yücel, Türkiye Üniversite Memnuniyet Araştırması (TÜMA) 2019 raporunun sonuçlarını paylaştı. Türkiye Üniversite Memnuniyet Araştırması (TÜMA) 2019 raporuna Gümüşhane Üniversitesi 123 Devlet Üniversitesi arasında son yirmi içerisinde yer alarak 106.basamakta yer aldı.

123 devlet üniversitesinin birincisi Abdullah Gül Üniversitesi olurken, Boğaziçi Üniversitesini ikinci sırada, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü ise üçüncü sırada yer aldı. Hazırlanan rapora göre Hakkari Üniversitesi son sırada yer aldı. Komşu illerimizden Bayburt Üniversitesi 111.sırada yer alırken, Trabzon Üniversitesi ise 87.basamakta yer aldı.

TÜMA, Türkiye’de üniversite öğrencilerinin deneyimlerini ve memnuniyetlerini anlama, öğrenci deneyimini zenginleştirmek ve üniversiteleri daha öğrenci merkezli bir üniversite olma yolunda bir yol gösterici olması açısından önemli bir yere sahip.

Öğrencilerin deneyimleri öğrenci memnuniyetinin önemli bir göstergesi olmakla birlikte, memnuniyet üniversite deneyiminin tatminkâr olup olmadığının sadece bir bölümünün resmini sunmaktadır.

En iyi üniversitelerin sıralandığı raporda bu yıl da en iyi rektörler açıklandı
 

Türkiye Üniversite Memnuniyet Araştırması’nda [TÜMA-2019] öğrencilere öğrenim gördükleri üniversitenin rektörünü değerlendirmeleri amacıyla 10 maddeden oluşan “Rektör Performansı Değerlendirme Ölçeği” uygulandı. Sonuç olarak; TÜMA-2019’de 123 devlet ve 65 vakıf olmak üzere 188 üniversitede öğrenim gören 35.715 öğrenciden öğrenim gördükleri üniversitenin rektörlerine ilişkin veri toplandı.

Analiz sonrasında en yüksek skorları alan ve üniversitelerinde göstermiş oldukları üstün performanslardan dolayı 3 rektör ÜniAr Altın Ödül’e; 4 rektör ÜniAr Gümüş Ödül’e; 5 rektör ÜniAr Bronz Ödül’e layık bulundu.

Bu araştırma, lisans düzeyindeki üniversite öğrencilerinden geribildirimler toplayarak Türk Yükseköğretim Sisteminin gelişimine katkı sağlamayı amaçlamaktadır. Üniversite öğrencilerinin deneyimlerini ve memnuniyetlerini anlama, öğrenci deneyimini zenginleştirmek ve üniversiteleri daha öğrenci merkezli olma yolunda bir yol gösterici olması açısından önemlidir. Araştırmada elde edilen bulgular üniversitelerin gelişim ve duyarlılıklarını artırmak için veri sağlamak amacıyla kamuoyuyla paylaşılmıştır.

Hesap Verebilirlik Kavramı Daha Görünür Hale Geldi

Yükseköğretimdeki gelişmelere bağlı olarak kalite, etkililik ve hesap verebilirlik kavramları daha görünür hale gelmiştir. Bu kavramları somut göstergeler olarak ölçecek mekanizmalar ise bir gerekliliktir.

Üniversitelerin dolaylı olarak da ülkelerin etkililik ve kalitelerinin uluslararası ölçekte ölçülmesinin geçmişi uzun olmasa da, üniversiteleri çeşitli kriterlere göre sıralayan çalışmalar ve sistemler 20. yüzyılın başından bu yana yapılmaktadır. Özellikle farklı kurum ve kuruluşlar tarafından gerçekleştirilen sıralamalardaki farklılıklar söz konusu sıralamaların güvenilirliğini tartışmalı bir pozisyona getirse de paydaşlar bu çalışmaların sonuçlarına güvenmekte ve bunları dikkate almaktadır. Örgütsel etkililik bağlamında üniversiteler girdi, süreç ve çıktı bakımından değerlendirmeye alınmaktadır.

Sıralama sistemlerinin örgüt teorisi bağlamında değerlendirileceği göstergeler genel olarak; (i) öğretim kalite göstergeleri, (ii) araştırma kalite göstergeleri ve (iii) hizmet kalite göstergeleri olarak ifade edilebilir. Ancak günümüz sıralama sistemleri incelendiğinde kalite tanımlarının farklılaşmasına karşın bu boyutlardan yalnızca öğretim (öğrenci-öğretmen oranı, öğrenci başına düşen öğretim harcaması gibi) ve araştırma (yayın sayısı, atıf sayısı, proje desteği gibi) kalite göstergelerinin değerlendirmeye değerlendirmeye alındığı, bu göstergelerin de sınırlı bir kaliteyi ölçtüğü görülmektedir.

 

Örgütsel etkililiğinin geleneksel modellerinden biri olan ve ihtiyaçla beklentilerin karşılanma derecesini dikkate alan katılımcı memnuniyet modelini karşılayan hizmet kalite göstergesi ise sıralama sistemlerinin göz ardı ettiği önemli bir göstergedir. Bu bileşen; üniversitenin ilişki içinde olduğu kitlenin üniversiteden duyduğu memnuniyet olarak tanımlanabilir. Uluslararası boyutta sıralama sistemlerinde yer verilmediği, ulusal boyutta ise kısmi olarak Birleşik Krallık’ta THE Student Experience Survey (Öğrenci Deneyim Anketi) yoluyla sıralama sisteminin bir bileşeni olarak eklenen memnuniyet göstergesi; akademik deneyim, üniversite imkânları, sosyal deneyim, öğrenci kişisel refahı, konaklama, üniversite-sanayi işbirliği, güvenlik ve öğrenci birlikleri gibi alanları içermektedir.

Ayrıca memnuniyet göstergesi; üniversitelerin eğitim-öğretim ve araştırma işlevlerinin yanında öğrencilerin üniversite yaşamındaki bütün alanlarını kapsamakta ve yükseköğretimde kalite kavramına bütüncül bir nitelik kazandırmaktadır. Bu bağlamda üniversite öğrencilerinin memnuniyet düzeyleri üniversitenin öğrenciler için hazırladığı ortamın kalitesini gösteren ve üniversite kalitesini oranlar ve araştırma sayılarına kısıtlamayan önemli bir gösterge olarak değerlendirilmelidir.

Türkiye’de üniversitelerin öğrencilerinin ihtiyaçlarına ve gelişimine ne düzeyde cevap verebildiği üzerine araştırmalar yok denecek kadar azdır. Türkiye Üniversite Memnuniyet Araştırması’nda [TÜMA] hem öğrenci memnuniyeti temel alan bir üniversite sıralaması oluşturulmuştur.

Kaynak: Editör:
Etiketler: Öğrenciler, GÜ’den, Memnun, Değil,
Yorumlar
Haber Yazılımı