Haber Detayı
26 Ocak 2019 - Cumartesi 11:00 Bu haber 10657 kez okundu
 
Öncelikle Koruma, Sonra Yatırım, Sonra da Tanıtım
YAŞAM Haberi
Öncelikle Koruma, Sonra Yatırım, Sonra da Tanıtım

Akademisyenler Halgent Şelalesinin Turizm Potansiyeline Dikkat Çekti

Öncelikle Koruma, Sonra Yatırım, Sonra da Tanıtım

Süleyman Demirel Üniversitesi veMehmet Akif Ersoy Üniversitesi akademisyenleri,Gümüşhane’nin kenarda köşede kalmış muhteşem güzelliği olan Halgent Şelalesinin her yönüyle incelendiği makalerini  yayınladı.

Yıldırım Atayeter, Uğur Tozkoparan ve Onur Yayla’dan oluşan akademisyenler konuyla ilgili yayınladıkları makalede, Halgent Şelalesi ve yakın çevresinin fiziki coğrafyası bazı beşeri özellikleri ile beraber ele alarak yöre ekonomisine katkı sağlanabilmesi için şelale ve çevresinde yapılması gereken hususları dile getirdi.

Yapılan çalışmayı; “Gümüşhane gibi yeni yeni tanınan ve gelişime açılan tabiri caiz ise kabuğunu kırmak isteyenkentlerimiz için, hem de ülkemizin genel turizm girdileri için Halgent gibi doğal oluşumların daha fazlatanıtılmasına ihtiyaç duyulduğu aşikârdır.” sözleri ile anlatan akademisyenler, “Halgent Şelalesi Gümüşhane şehir merkezine yakınlığı, karayolunun hemen yanında yer alması gibiulaşım kolaylığı ile Karadeniz bölgesinin iç kısımlarında bir doğa gezisi yapmak isteyen yerli ve yabancıziyaretçiler için çok kolay ulaşılabilecek bir doğal güzelliktir” ifadelerini kullandı.

Şehir Geçişi İşi Zora Soktu

Makalede, bölgede yapılan karayolu şehir geçişi çalışmaları sırasında şelalenin dikkate alınmamış olduğuna vurgu yapılırken, “Halgent Şelalesinin turizm açısından değerlendirilme şartları hemen ön kısmına çift yol ve tünellerin yapılmasıyla zorlaşmıştır.Çalışmalar sırasında şelalenin varlığı korunmuş olsa da sahada çok önemli değişiklikler yapılmıştır. Bilinmelidir ki, karayolları ya da ilgili kuruluşlarla iletişime geçilerek bu saha uygun şartlarda kullanıma açıldığı takdirde bu alanın turistik bir potansiyeli bulunmaktadır”denildi.

Araç Trafiği Hesaba Katılmalı

Şelalenin kullanıma açılabilmesi için artık araç trafiğinin de hesaba katılması gerektiği belirtilen çalışmada, “Bu bakımdan öncelikle artık burada kısa süreli veya daha uzun süreli bekleyişler için bir alan oluşturulma şartları ortaya konulmalıdır. Aksi takdirde şelale yakınında trafikte anlık bekleyişler dahi ciddi problemler ortaya çıkartabilir. Oysa yol inşaatı planlanmadan önce Halgent Şelalesinin gelecekteki durumu göz önünde bulundurulmalı ve hesaplamalar buna göre yapılmalıydı” şeklinde yapılan yanlışlığa dikkat çekildi.

Şelale Mahkûm Edilmiş Durumda

Halgent Şelalesinin mevcut şartlarda artık sadece yoldan geçenlerin dikkatli bir şekilde bakmaları halinde görebilecekleri bir doğa güzellik olmaya mahkûm edildiği dile getirilen çalışmada, “Karadeniz Bölgesi ve Gümüşhane yöresi çok zengin turizm potansiyeli taşımaktadır. O haldeTürkiye’nin en fazla göç veren, ekonomik şartları vs açısından çok ileri durumda olmayan bu yöresindeen küçük potansiyelin dahi en üst seviyede değerlendirilmesi gerçeği ortada iken kaynakların bu kadarkolay ihmal edilmesini anlamak da mümkün değildir.Şelalenin gerisi ve daha iç kısımlar da yine önemli turizm potansiyeli taşımaktadır. Bu kesimlerde doğayürüyüşü, avcılık, oryantiring, kuş gözlemciliği, kamp turizmi, botanik, vs gibi birçok farklı alanla ilgilikatılımcının ilgisini çekecek potansiyele sahiptir. Doğallığını koruyan boğazlar, topografik oluşumlar,bitki ve hayvan türleri bu potansiyelin hemen ifade edilebilecek bazı başlıklarıdır. Bütün bunlar içinyapılması gereken sadece bu alanın tanıtımı ve turizmin kurallarına göre işletime açılmasıdır” İfadelerine yer verildi.

Yapılması Gerekenlerde Öncelik; Koruma

Makalenin sonuç bölümünde ise Halgent Şelalesi ve yakın çevresinin turizm sektörüne kazandırılması için yapılması gerekenlerle ilgiliöneriler sıralandı;

“Şelalenin korunması için gerekli tedbirlerin alınması gerekmektedir. Ayrıca şelalenin, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile turizm paydaşlarının ortak görüş ve katkılarıyla tanıtımı yapılmalıdır. Bu tanıtımbelki de tarihi Eskibağlar Mahallesi ile birlikte yapılmalıdır. Buraya bilgi veren tabelalarkonulmalıdır. Bu tanıtım faaliyetleri sonucunda şelale daha fazla sayıda turist tarafındanziyaret edilecek ve yöre turizmine katkı sağlayabilecektir.”

Süleymaniye-Hudura-Halgent Üçgeni

“Şelale ve yakın çevresindeki doğal ortamların birbirleri ile olan bağlantıları kurulmalı, şelaleyi de içine alan gezi rotaları planlanmalı ve bu sahadaki turizm planlaması buna göre yapılmalıdır. Böylelikle ziyaretçilerin hem şelaleyi görmeleri hem de iç kısımlardaki farklı çekiciliklerden yararlanmalarını sağlamak mümkün olabilir. Bu durum turizm faaliyetlerini çeşitlendireceği için bölgeye gelen ziyaretçi sayısını artıracaktır.Şelale’nin karşısında yer alan Alemdar Köyünün (eski ismi Hudura) içerisinde bulunankiliselerin Hristiyan dünyası açısından önemi oldukça büyüktür. Bu yüzden Hudura’ ya her yıl Yunanistan’dan inanç turizmi kapsamındakafileler gelmektedir. Buradan hareketle Sümela’ya gelen turist kafileleri iyi bir planlamaile öncelikle Süleymaniye (Eski Gümüşhane Şehri) mahallesine, buradan da Hudura köyüneve hemen yakınında yer alan Halgent Şelalesi ve iç kısımlara da yönlendirilerek turizmgelirlerinin artırılmasına yönelik planlar yapılmalıdır.”

Şelale İle Birlikte Vadi de Hesaba Katılmalı

“İnsanların şelaleye kolayca ulaşabilecekleri ve burada vakit geçirmelerini sağlayacakşekilde gerekli düzenlemeler yapılmalıdır. Bu düzenlemeler yapılırken şelalenin arkakısımlarında yer alan doğal çevrenin olanakları da göz önünde bulundurularak, doğayürüyüşü (trekking), avcılık, oryantiring, kuş gözlemciliği, kamp turizmi, botanik turizmigibi farklı turizm faaliyetlerine yönelikte planlama yapılmalıdır. Ancak şelalenin bulunduğusahada yapılacak olan düzenlemeler esnasında şelalenin doğal çevresinin korunmasına çokdikkat edilmelidir.”

Yürüyüş Yolları, İzleme Bölümleri İnşa Edilmeli

“İmkân var ise şelaleyi karşıdan gören Harşit Çayı vadisine, ayrıca yukarıdan şelaleyigörecek kısımlara ancak doğal çevreye uygun şekilde yapılacak yürüyüş yolları, izlemebölümleri inşa edilmelidir. Yapılacak bu küçük dokunuşlar ile insanlar bir yandan şelaleyiizlerken diğer yandan hoşça vakit geçirebileceklerdir. Bu açıdan onlar ve çocukları içinküçük parklar inşa edilerek bu çevrenin bir piknik alanına çevrilmesi planlanabilir.”

Kaynak: Editör: Gümüşkoza
Etiketler: Öncelikle, Koruma,, Sonra, Yatırım,, Sonra, da, Tanıtım,
Yorumlar
Haber Yazılımı